Комунальний заклад "Середня загальноосвітня школа №18" Кам'янської міської ради


запам'ятати

 
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ"

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Діяльність закладу

 

 

Підсумки діяльності навчального закладу у 2016/2017 навчальному році

та завдання педагогічного колективу на 2017/2018 навчальний рік

 

Порівняльні гістограми кількості випускників 9-х та 11-х наведені нижче.

 

Статистичний аналіз даних показав, що станом на 31.08.2017 всі випускники 9-го класу (100%) продовжують навчання.

Порівняльна таблиця продовження навчання випускниками 9-х класів:

 

Вступ

Основна діяльність школи спрямована на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти, виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів із питань загальної середньої освіти щодо організації навчально-виховного процесу», постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» та інших законодавчих та нормативно-правових документів із питань виконання законодавства України в галузі «Освіта».

На кожному рівні навчання забезпечується виконання державного стандарту, а також дається теоретична і практична підготовка з дисциплін навчального плану з метою максимального розвитку інтелекту, загальної культури, творчих можливостей, фізичного і морального здоров'я.

Успішність подолання кожного рівня, виконання його освітніх задач гарантується школою тільки за умови усвідомленого й добровільного дотримання всіх норм і правил шкільного життя, активної співпраці з батьками, відкритістю навчального процесу.

У вересні 2017 року школа розпочинає свій 48 навчальний рік.

 

Управління закладом

У 2016/2017 навчальному році управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання і виховання учнів, удосконалення змісту навчально-виховного процесу, впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків, подальше впровадження профільного навчання.

Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішньошкільного управління забезпечувалося документами планування роботи: перспективним, річним, робочим навчальним, місячним та тижневим планами.

Створити цілісну систему інформаційно-аналітичного забезпечення допомагала наявна єдина комп’ютерна мережа та внутрішній телефонний зв’язок.

Принцип доцільності і оперативності прийняття управлінських рішень адміністрації базувався на аналітичних даних, отриманих в ході внутрішньошкільного контролю.

Адміністрацією постійно проводились консультації та спільно розглядалися питання з такими структурними підрозділами закладу, як: Рада школи, батьківський комітет, профспілковий комітет.

 

Аналіз структури

і мережі школи

за минулий навчальний рік

 

 

 

Збереження контингенту

На початок 2016/2017 року у школі навчалися 418 учнів.

Укомплектовано 17 класів, середня наповнюваність класів – 24,5 учнів.

Школа І ступеня – 8 класів,

школа ІІ ступеня - 7 класів,

школа ІІІ ступеня – 2 класи

Клас

На 05.09.2016

26.05.2017

Різниця

Прибуло

Вибуло

Інші навч. заклади

Виїхали за межі міста

Виїхали за межі країни

1

52

51

-1

4

5

5

-

-

2

47

47

-

5

5

4

1

-

3

43

42

-1

5

6

6

-

1

4

50

50

-

2

2

2

-

-

5

32

32

-

1

1

-

-

-

6

50

48

-2

1

3

3

-

-

7

54

54

-

1

1

1

-

-

8

30

31

+1

2

1

1

-

-

9

20

21

+1

2

1

1

-

-

10

21

22

+1

1

-

-

-

-

11

18

17

-1

-

1

1

-

-

 

Аналіз причин руху учнів свідчить, що переважна більшість переводів зумовлена зміною місця проживання родини: із 26 учнів, що вибули, 1 виїхав за межі міста.

Основними заходами зі збереження контингенту учнів у 2015/2017 навчальному році були:

§  організація обліку дітей та підлітків у мікрорайоні;

§  спільна робота з ДНЗ № 21;

§  контроль за відвідування учнями навчальних занять;

§  організація навчання за індивідуальною формою;

 організація роботи з підготовки учнів до навчання в школі «Школа майбутнього першокласника».

Підсумки роботи ГПД

У  минулому  році працювало 2 групи продовженого дня, які відвідувало 60 учнів 1-3-х класів. Групи працювали за рахунок державного бюджету. Для роботи ГПД було надано навчальні кабінети. Всі ГПД були укомплектовані кваліфікованими педагогічними кадрами: працювали 3 вихователі відповідно до графіка. Усі діти, які  відвідували  ГПД, були  охоплені  гарячим  харчуванням, дотримувалися  режиму  роботи.

У цілому, роботу груп  продовженого дня  можна  визнати задовільною.

Індивідуальна форма навчання

 

Право громадян на доступну освіту реалізувалося шляхом запровадження різних форм навчання, однією з яких є навчання за індивідуальною формою. В 2016/2017 навчальному році у навчальному закладі за індивідуальною формою навчалася 1 учениця, що складає 0,2 % від загальної кількості учнів школи.

з/п

Учень

Клас

Рівень навчальних досягнень

1.

Кравець Єлизавета Михайлівна

6-Б

середній

 

 

 

 

Велика увага приділялась якісному складу вчителів, що працюють з ученицею.

Індивідуальні навчальні плани розроблялись згідно відповідних Програм з предметів. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснювалось відповідно до діючих нормативних документів Міністерства освіти і науки України.

Слід зазначити, що організація навчально-виховного процесу за індивідуальною формою забезпечувала не тільки певний освітній рівень дитини, відповідно до її здібностей, можливостей, а й допомагала розвивати соціальну компетентність дитини, шляхом залучення до участі у виховних заходах.

Організація профільного навчання

Упродовж кількох років одним із основних напрямків роботи педагогічного колективу школи є створення умов для виявлення та розвитку здібностей кожної дитини в умовах упровадження профільного навчання. Профілізація навчання передбачає розширення науково-освітнього простору для учнів та педагогів; підсилює мотивацію учнів і підвищує інтерес до вивчення предметів тощо.

У 2016/2017 навчальному році в школі функціонували 2 профільних класи:  10-й (22 учня), 11-й (18 учнів)– економічний профіль.

В умовах профілізації навчання співпраця з вищими навчальними закладами є одним із напрямків роботи закладу. У 2016/2017 навчальному році школа найбільш активно співпрацювала з Дніпровським державним технічним  університетом. Це пов‘язано з тим, що вищезазначений ВНЗ має багато різноманітних факультетів та готує спеціалістів широкого спектру професій. Спільна робота охоплювала навчально-виховний процес, роботу з обдарованими учнями, методичну допомогу вчителю.

Співпраця з ВНЗ велася за такими напрямками:

§ профорієнтаційна робота (Дні відкритих дверей, екскурсії у ВНЗ, виступи представників ВНЗ на батьківських зборах та у класах);

§ відвідування лекцій та практичних занять на базі ВНЗ;

§ проведення лекцій, уроків викладачами ВНЗ на базі школи;

§ допомога викладачів ВНЗ у підготовці учнів до олімпіад, конкурсів;

§ педагогічна практика студентів ВНЗ на базі навчальних закладу.

Але хотілося б відзначити, що співпраця з ВНЗ проводилася не досить активно, не використовувалися всі можливості та ресурси ВНЗ і школи. Тому у 2017/2018 навчальному році шкільним методичним об’єднанням необхідно спланувати та розпочати активну роботу з ВНЗ із питань науково-дослідницької роботи учнів, профільного навчання, профорієнтаційної роботи та роботи університетських кафедр.

Облік продовження навчання та працевлашту-  вання випускників

У 2017 році зі школи було випущено 17 одинадцятикласників; 6 учнів вибули зі школи до інших навчальних закладів після закінчення 9 класу.

Динаміка випуску учнів школи

за п’ять останніх років має наступний вигляд:

 

               

Категорія випускників

2014-2015 н.р.

2015-2016 н.р.

2016-2017 н.р.

Учні 9-х класів

31

47

21

Учні 11-х класів

14

19

17

Всього

45

66

38

 

2014-2015 н.р.

2015-2016 н.р.

2016-2017 н.р.

Кількість випускників, які навчаються, з них:

31 (100%)

47 (100%)

21 (100%)

10 класи денних шкіл

14 (45%)

20 (42,5%)

6 (28,5%)

Вечірні школи

-

-

-

ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

12(39%)

20 (42,5%)

12 (57%)

ПТНЗ із середньою освітою

5 (16%)

7 (15%)

3 (14%)

Виїхали за межі міста

-

-

-

 

З даних таблиці видно, що на відміну від минулого року, у 2016-2017 н.р. відсоток учнів, які продовжили навчання в 10-х класах, зменшився на 14%.

При цьому збільшилась кількість випускників, які продовжили навчання у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (на 14,5%) і зменшилася кількість учнів, які продовжують навчання в ПТНЗ (на 1%).

У 2016/2017 навчальному році свідоцтво з відзнакою отримав 1 учень 9-го класу.

У 2016-2017н.р. випущено 17 учнів  11-го класу, з них продовжують навчатися 29 учнів (88,0%), 4 випускники (12,0%) працюють.

З 29 випускників навчаються в:

- ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації – 1 (4,3%),

- ВНЗ ІІІ–ІV рівня акредитації – 28 (92,7%).

 

Виконання   ст. 35 Закону України   «Про освіту», ст. 6 Закону України   «Про загальну середню освіту»

На виконання ст.53 Конституції України, ст.35 Закону України “Про освіту”, ст.ст. 4, 9 “Про дошкільну освіту”, ст.6 Закону України “Про загальну середню освіту”, Постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 р. № 646 “Про затвердження інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку”, інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 04.10.2007 р. № 1/9-583 “Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади”, листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 року № 1/9-263 “Про організацію обліку дітей дошкільного віку”, наказу Державного комітету статистики України від 06.11.2007  № 406 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 77-РВК «Звіт про кількість дітей шкільного віку» вчителями школи в літній період проведено облік дітей і підлітків шкільного віку, які проживають на території обслуговування СЗШ № 18.

Адміністрацією школи було своєчасно та у повному обсязі вжито заходів щодо забезпечення нормативності даної роботи. Організовано і проведено уточнення списків дітей та підлітків шкільного віку на підставі списків первинного обліку громадян, що зберігаються у житлово-експлуатаційних організаціях, правліннях житлово-будівельних кооперативів. Складено списки дітей і підлітків шкільного віку: окремо на дітей, яким до 1 вересня 2016 року виповнюється 5 років і дітей та підлітків, яким до 1 вересня 2017 року виповнюється 6-18 років.

За підсумками обліку дітей і підлітків шкільного віку складено статистичний звіт №77-РВК

Перевіркою було встановлено наступне:

 • всього дітей у  мікрорайоні шкільного віку – 509;
 • всього навчається в школах – 430;
 • всього навчається у технікумах і ПТНЗ – 53;
 • всього навчається в ВНЗ – 12;
 • всього учнів-інвалідів – 7 (із них навчається 5);
 • всього дітей п’ятирічного віку – 42.

Кадрове забезпечення

     У 2016/2017 навчальному році навчально-виховний процес у школі забезпечували 31 педагог.

Кількість педагогічних працівників (за віком):

·      до 30 років – 10

·      31-40 років – 5

·      41-50 – 6

·      51-55 – 1

·      Більше 55 – 9

 

Кількість педагогічних працівників (за стажем):

·      До 3 років – 5

·      3-10 років – 7

·      10-20 років – 4

·      Більше 20 років – 15

 

 

Кількість педагогічних працівників (за категоріями і педагогічними званнями):

·      Вища – 15

·      Перша – 2

·      Друга –1

·      Спеціаліст - 13

·      Учитель-методист – 2

·      Старший учитель – 6.

 

 

Підвищення кваліфікації

    З метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку   творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу в закладі проходить атестація педагогічних кадрів. В 2016/2017 року було атестовано 8 педагогічних працівників. Було затверджено графік проведення атестації педагогічних працівників школи та графік проведення відкритих уроків.

    Згідно плану вчителі були ознайомлені з нормативними документами  щодо атестації.  Відповідно до графіка  проведено 5 засідань  атестаційної  комісії. 

    Члени атестаційної комісії вивчали рівень професійної підготовки вчителів за блоками:

-            науково-теоретична підготовка вчителя;

-            методична підготовка вчителя;

-            виховна робота;

-            громадсько-педагогічна діяльність.

    В ході атестації оцінено:

-          уміння планувати педагогічну діяльність;

-          уміння коригувати навчально-виховний процес залежно від досягнення результатів;

-          рівень науково-методичної діяльності;

-          рівень викладання предмету;

-          вміння реалізовувати провідні ідеї щодо свого предмета;

-          результати навчально-виховної діяльності.

 Складено графік відкритих  уроків та позакласних заходів вчителів, які атестуються, уроки та заходи  згідно графіка проведено. Організовано вивчення системи  досвіду роботи вчителів, які атестуються. Відвідано і оцінено навчально-виховні заходи вчителів адміністрацією, членами атестаційної комісії.

На засіданнях шкільних методичних об’єднань, педагогічній раді спільно з членами ради школи, засіданні атестаційної комісії заслухано творчі звіти вчителів, які атестуються, обговорено характеристики, оцінено результати педагогічної діяльності, проведена електронна атестація, кваліметричні дослідження.

Результати атестації 2017 року

Кваліфікаційна категорія

Присвоєно

Підтверджено

Спеціаліст вищої категорії

-

6

Спеціаліст ІІ категорії

2

-

Відповідає займаній посаді

 

8

Усього:

2

6

 

Педагогічні звання

Педагогічне звання

Присвоєно

Підтверджено

Учитель-методист

1

1

Старший учитель

-

3

 

 

Методична робота з педагогічними кадрами

 

Важливою складовою кадрової політики є система роботи з підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Робота з педагогічними працівниками щодо підвищення професійної майстерності здійснюється у відповідності з певною структурою:

- індивідуальні, групові, колективні форми роботи;

- курси, спецкурси підвищення кваліфікації педагогів;

- участь у конкурсах професійної майстерності;

- школа молодого вчителя, наставництво;

- самоосвіта та атестація педагогів;

- вивчення, узагальнення та поширення педагогічного досвіду;

- публікації власних наробок.

У 2016/2017 навчальному році педагогічний колектив  школи працював над реалізацією ІІ етапу єдиної методичної проблеми «Реалізація особистісного потенціалу в умовах трансформаційних процесів суспільства»  в рамках обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства».

Навчальними закладом забезпечувався доступ до змісту, форм і методів науково-методичного підходу, умов реалізації теми, осмислення очікуваних результатів, виокремлення технологічних процедур. Різноманітність методичних заходів за формами проведення та змістом забезпечували процес набуття досвіду з теми.

Для реалізації єдиної методичної теми школи вчителями  на високому професійному і організаційному рівні були проведені колективні форми роботи:

· майстер-клас для вчителів початкових класів «Сучасний  урок як ресурс формування гармонійної особистості» (учитель Іванова В.М.);

· майстер-клас для вчителів математики ««Використання ЕОР на уроках математики з метою підвищення рівня навчальних досягнень учнів» (учитель математики Святодух І.В.);

· майстер-клас «Творчий підхід у роботі вчителя музичного мистецтва як складова процесу соціалізації учнів» (учитель музичного мистецтва Мартиненко О.М.);

· навчально-практичні семінари, «Вербальне насильство як загроза психічному та психологічному здоров’ю дитини»,  «Розвиток емоційної сфери школярів», «Розвиток креативних здібностей у дітей дошкільного віку», «Профілактика суїцидальної поведінки підлітків»,

· майстер-класи «Профілактика конфліктів у педагогічному колективі»,  «Робота з учнями, які опинилися в ситуації розлучення батьків» (практичний психолог Гребінка В.В.);

· методичний семінар «Формування соціально-побутових компетентностей особистості в інтересах сталого розвитку засобами технологічної освіти» (заступник директора з навчально-виховної роботи Маслова В.В., вчителі трудового навчання Гаврилюк І.І., Шелекета Л.В.)

Педагогічні працівники показали високий професіоналізм та фахову підготовку.

У школі успішно працювала методична рада (голова МР – Святодух І.В.), яка координувала методичну роботу з підвищення якості освіти у навчальному закладі. На засіданнях методичної ради розглядалися теоретичні питання, визначались основні аспекти практичної реалізації нововведень, проводився аналіз їх доцільності та результативності, розроблялись методичні рекомендації по використанню передового педагогічного досвіду, затверджувались плани роботи методичних об’єднань, творчих груп, викладання курсів за вибором.

 

Методичною радою закладу розроблена структура організації методичної роботи, яка забезпечувала підвищення рівня методичної підготовки педагогів, практичне опрацювання методичної теми школи.

Упродовж 2016/2017 навчального року було організовано роботу             4 методичних об’єднань за напрямками: природничо-математичний (керівник Кудлай Н.О.), суспільно-гуманітарний (керівник Грінченко В.В.), вчителів початкової школи (керівник Іванова В.М.), класних керівників (керівник Лопатко В.А.); затверджено плани роботи, методичні теми, над якими працювали  ШМО. Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроків. Були проведені заплановані засідання методичних об’єднань, на яких обговорювалися як організаційні питання (підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів, затвердження завдань для державної підсумкової атестації), так і науково-методичні питання.

Традиційними формами методичної роботи з учителями були засідання і творче звітування методичних об’єднань, семінари–практикуми, педмайстерні, майстер-класи.

У рамках «Предметних днів» були проведені предметні дні початкової школи, історії та правознавства; математики, української мови та літератури; іноземної мови; біології, хімії, основ здоров’я, у яких взяла участь велика кількість учнів. У рамках проведення предметних днів було організовано виставки тематичних газет, зустрічі з науковцями ДДТУ, екскурсії до ВНЗ, конференції, презентації для учнів різних класів, свята, лекції тощо. 

Одним із напрямків методичної роботи школи була організація роботи з молодими спеціалістами,  завдання якої – надання необхідної допомоги молодим спеціалістам в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвиток вмінь використовувати у своїй роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки, творчої активності молодих спеціалістів. У 2016/2017 навчальному році у закладі працювало 4 молодих спеціалісти: вчитель початкових класів Дубіковська Я.В., вчитель української мови та літератури Лопатко В.А., вчитель інформатики Сербіна  І.А., практичний психолог Гребінка В.В. Ці вчителі працювали  під наставництвом досвідчених педагогів:

Молодий учитель

Наставник

Дубіковська Яна Володимирівна,

 вчитель початкових класів

Іванова Валентина Михайлівна, вчитель початкових класів

Лопатко Валерія Андріївна, вчитель української мови та літератури

Макаренко Неля Василівна, вчитель української мови та літератури

Сербіна Ірина Андріївна, вчитель інформатики

Шелекета Любов Володимирівна,

вчитель трудового навчання

Гребінка Вікторія Володимирівна, практичний психолог

Святодух Ірина Василівна, директор школи

Разом із вчителями-наставниками було розроблено спільні плани роботи, за якими працювали молоді спеціалісти. Адміністрація школи  відвідувала уроки та позакласні заходи малодосвідчених педагогів, надавала методичну допомогу у підготовці до уроків, під час аналізу яких молодим спеціалістам   були надані рекомендації щодо підвищення свого методичного та фахового рівня. Молоді вчителі брали активну участь у колективних формах методичної роботи школи.

Педагоги закладу брали участь у  методичних заходах міського і обласного рівнів.

Інноваційна робота

Створені умови для організації методичної роботи, впровадження інноваційних технологій, консультаційна допомога учителям.

Протягом останніх років школа ефективно працює над впровадженням інноваційних методик навчання та виховання на основі компетентнісного підходу, а саме технологій критичного мислення, інтерактивні технологій, методу проектів, про що свідчать високі результати стану вивчення викладання предметів, моніторингові дослідження. Колективом школи опрацьовано велику кількість науково-методичної літератури з приводу сучасних педагогічних технологій, постійно проводиться консультаційна робота в межах ШМО та на рівні всієї школи. Заклад впроваджує модель школи сприяння здоров’ю, суть якої полягає у формуванні й розвитку у всіх суб'єктів навчально-виховного процесу культури здоров'я як цілісної категорії, формуванні необхідних знань, вмінь і навичок здорового способу життя; підвищенні рівня фізичного та психічного здоров’я учнів; розвитку висококультурної, інтелектуально розвиненої, фізично здорової особистості та створення у навчальному закладі умов, що її формують.

Робота з обдарованими дітьми

З метою реалізації Державної програми роботи з обдарованою молоддю адміністрацією та педагогічним колективом школи у 2016/2017навчальному році були здійснені такі заходи:

§ поновлений шкільний інформаційний банк даних про обдарованих учнів школи;

§ поновлена наукова-методична база з питань роботи з обдарованими дітьми;

§ проведений шкільний етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів;

§ організована робота з підготовки та участі учнів школи в міському  етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з начальних предметів;

§ проведена робота з підготовки та участі учнів школи у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів  МАН;

§ організовані та проведені шкільні конкурси та виставки творчих робіт учнів, спрямовані на виявлення та самореалізацію обдарованих дітей;

§ організована робота гуртків за бажанням учнів;

§ забезпечене інформування про всі досягнення учнів школи;

Робота колективу школи, яка проведена за програмою виявлення та підтримки талановитої молоді і створення умов, необхідних для розвитку індивідуальності, має свої позитивні результати. Як відомо, дієвим засобом формування мотивації до навчання, підвищення пізнавальної активності, поглиблення і розширення знань, створення умов для збереження і розвитку інтелектуального потенціалу нації є різноманітні інтелектуальні змагання: Всеукраїнські олімпіади, турніри, Інтернет-олімпіади, інтерактивні конкурси.

Аналізуючи роботу ШМО під час організації і проведення шкільного та міського етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України слід відзначити, що в даному напрямку вчителі працюють несистематично й неактивно.

      За результатами  ІІ (міського) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів тільки одна учениця 10 класу Горєлова Поліна зайняла ІІІ місце з історії (вчитель Гребінка В.В.)

Учні школи брали активну участь у різноманітних інтерактивних  конкурсах «Колосок», «Кенгуру», «Левеня», «Соняшник», «Орлятко», «Гринвич», «Альбус», «Sunflower», що стали традиційними. Відповідальними за організацію цих конкурсів в школі були Кудлай Н.О., Клименко Л.І., Лопатко В.А., Ключникова А.О., Гребінка В.В.,       Гринченко В.В..     

У школі продовжується роботи щодо результативності участі учнів школи у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН.

 

Навчальний рік

Кількість переможців в міському етапі

2014/2015

-

2015/2016

3

2016/2017

-

 

 

Учитель Кудлай Н.О. взяла активну участь у підготовці учнів до міського етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН.

Результативність участі учнів у міському етапі в 2016-2017 н.р.

 

Відділення  «Екології та аграрних наук »

Керівник

Ляшенко Діна Геннадієвна

ІІ

Непошивайленко Н.О.

Секція Екологія»

 

Романовська Аліна Андріївна

ІІ

Непошивайленко Н.О.

Секція «Екологія»

 

Щербіна Єлизавета  Вікторівна

ІІІ

Непошивайленко Н.О.

       
 

Досягнення обдарованих учнів  школи відзначаються на Святі  останнього дзвоника.

Таким чином, аналіз досягнень дає змогу визначити, що у 2016/2017 навчальному році була проведена більш різноманітна та результативна робота порівняно з попереднім навчальним роком щодо виявлення творчих здібностей та розвитку обдарованості учнів. Близько 50% учнів стали учасниками міських, обласних, всеукраїнських олімпіад, турнірів, конкурсів, змагань тощо. Але результати, яких досягли учні, недостатньо високі. Це свідчать про несистематичну  роботу педагогічного колективу щодо реалізації програми «Обдарована молодь». Не всі шкільні методичні об’єднання проводили плідну роботу по підготовці учнів до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, конкурсі-захисті МАН, інтелектуальних турнірах та конкурсах тощо.

Виховна робота

Виховна робота у навчальному закладі здійснювалась на засадах педагогіки співробітництва учнів, їхніх батьків та громадськості, спрямована на реалізацію Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Концепції громадянського виховання, Законів України «Про загальну середню освіту», «Про освіту», Концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти школярів, Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, Національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку та зміцнення моральних засад суспільства, Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Цільової комплексної програми «Фізичне виховання – здоров`я нації» тощо.

Сучасний зміст виховання в ЗНЗ — це науково обґрунтована система загальнокультурних і національних цінностей та відповідна сукупність соціально значущих якостей особистості, що характеризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, праці, природи, мистецтва.

Відповідно до Основних орієнтирів виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України виховна робота була побудована за складовими виховної діяльності.

 Програмою «Основні орієнтири виховання для учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» передбачається залучення учнів до різних форм творчої та суспільно-корисної діяльності, зокрема: пізнавальної, оздоровчої, трудової, художньо-естетичної, спортивної, пропагандистської, ігрової, культурної, рекреаційної, екологічної, що організовуються у години дозвілля, тобто у позакласний час. Ці завдання школа успішно реалізовує. 

 Виховна робота у школі спланована і проводиться відповідно до виховної проблеми школи: «Виховання громадянина на засадах патріотизму та національної свідомості».

  Протягом 2016/2017 навчального року з метою поглиблення знань дітей щодо багатств, надбань української культури та її історії,прищеплення комплексу загальнолюдських, патріотично-національних норм, були  проведені різні форми виховної діяльності. До Дня української писемності і мови було проведено виховні години, конкурс ораторського мистецтва; до Дня захисника України – спортивні змагання та екскурсії  до міського музею на тематичні виставки.

Слід зазначити, що до конкурсів та заходів з національно-патріотичним і суспільно-корисним змістом діти відносяться дуже відповідально. Зі співчуттям та розумінням учні  відносяться до дітей зони АТО. До акції «Діти дітям» вони приносили одяг та речі першої необхідності, що були передані в зону АТО. 

З пошаною учні відносяться до учасників бойових дій на Сході. Подовжена робота над Стіною пам’яті воїнам АТО. Діти активно прийняли участь в  акції «Привітай воїнів АТО». Активно були представлені роботи на конкурс «Яким я бачу рідний край»: малюнки, фото, вірші, що свідчить про повагу та любов дітей до рідного краю.

Школа сприяє вихованню у дітей поваги і до минулого України. До Дня пам’яті жертв голодомору педагогом-організатором та вчителем історії були проведені виховні години; круглий стіл «Причини і наслідки Голодомору 1932-1933 рр.»;перегляд документального фільму «Голод - 33» за романом «Жовтий князь»; тематична лінійка «Пам'ять не стерти роками» та акція вшанування пам'яті невинних жертв голодомору «Запали свічку».

В школі функціонує секція «Футбол»  під керівництвом Палійчука В.Б. та волейбольний клуб під керівництвом Трофимчука В.М. Завдяки різновікової та різногалузевої направленості гуртків та секцій гуртковою роботою охоплено близько 85 % учнів школи.

Значну роль в патріотичному вихованні учнів школи відіграє музейна кімната. Юні екскурсоводи беруть участь у пошуковій та краєзнавчій роботі. Дівчата-екскурсоводи  крім своєї основної діяльності допомагають під час проведення заходів патріотичного спрямування.  

У школі приділяється велика увага попередженню дитячого травматизму та правопорушень серед підлітків, правовому вихованню. Школа  підтримує тісний зв’язок з органами правопорядку, юстиції, службою у справах дітей.

      Була проведена профілактична робота та перевірено відвідування занять учнями представником служби у справах дітей Максимів О.Ю.

 З 25 листопада по 10 грудня у школі класними керівниками, педагогом-організатором, заступником директора та вчителем правознавства проводились заходи до «16 днів проти насильства» та тижня правових знань. Проведені виховні години, бесіди, години спілкування на теми: «Протидія насильства», «Кожна дитина має право», «Наші права – щасливе дитинство», «Закон і право» тощо. Учні підготували стіннівки на теми: «Стоп насильству!», «Наші права».  Для учнів старших класів був організований перегляд фільмів «Небезпечна гра», «Станція призначення життя», «Дві маленькі дівчинки», гра «Валіза» та анкетування  «Чи існує в Україні проблема торгівлі людьми?».

 

01 грудня була проведена лінійка до Міжнародного дня боротьби зі СНІДом «Зупинимо СНІД разом» та для 8-10 класів анкетування «Шляхи передачі ВІЛ-інфекції».

Згідно з планом роботи школи, у відповідності до нормативних документів з питань попередження всіх видів  травматизму та охорони життя і здоров'я  учнів,  у І семестрі 2016-2017н.р. було проведено відповідну роботу. Це, перш за все, систематичне проведення бесід по застереженню дитячого травматизму (ЗДТ) передбачених Міністерством освіти і науки України: «Правила дорожнього руху», «Правила протипожежної безпеки», «Запобігання отруєнь», «Правила безпеки при користуванні газом», «Правила безпеки  з вибухонебезпечними предметами», «Правила безпеки на воді», «Правила безпеки користування електроприладами, при поводженні з джерелами електроструму», «Я обираю здоровий спосіб життя».

Особлива увага приділялась бесідам з учнями та їх батьками щодо попередження травматизму у побуті, під час гри, прогулянок тощо. Систематичними стали бесіди на такі теми як  «Дорога до школи», «Правила поведінки дітей у школі і у побуті», «Дитячі пустощі з каштанами», «Поширення отруєння грибами, дикорослими рослинами та їх насінням» та інші. 

В рамках проведення двотижневика «!Увага! Діти на дорозі!» було проведено такі заходи: уроки та профілактичні диктанти з правил дорожнього руху; виставка-конкурс дитячих малюнків «Правила дорожні з дитинства вивчай, на вулицях наших їх не забувай»; було поновлено куточок з безпеки дорожнього руху; на перервах проводились конкурси, вікторини та ігри по правилам поведінки пішоходів.

Важливою ланкою внутрішкільного контролю є перевірка документації з питань ЗДТ: журналів ведення інструктажів з техніки безпеки на уроках, ведення класних журналів, журналів реєстрації інструктажів з ТБ під час екскурсій та інших виїзних заходів, наявність дидактичного матеріалу, розробок уроків та класних годин на теми ЗДТ, наявність пам’яток у щоденниках.

З метою формування екологічної культури, розкриття взаємозв’язку природи і суспільства, формування вміння бачити прекрасне в навколишньому середовищі в початкових класах проводяться  екскурсії на природу в різні пори року.

Школа сприяє вихованню екологічної культури, розвитку творчої ініціативи та пізнавальної діяльності молоді, формуванню естетичного смаку. Учні були залучені до участі у конкурсах «Зимовий вернісаж» та «Різдвяна писанка».

Упродовж навчального року у школі  проводилось багато конкурсів, змагань, вікторин, диспутів, вистав, виступів на загальношкільних тематичних лінійках, де брали участь лідери шкільного товариства

Працював центр «Дисципліни і порядку», який здійснював контроль за чергуванням учнів, проведенням санітарних днів,  поведінкою окремих учнів.

В учнів школи помітно підвищилася активність, самостійність, але результативність роботи в органах учнівського самоврядування ще недостатньо висока.

У 2017/2018 навчальному році педагогу-організатору необхідно продовжити роз’яснювальну роботу з активізації учнівського самоврядування, разом з лідерами шкільного товариства спланувати заходи щодо організації цікавого та змістовного дозвілля школярів.

 

 

 

Робота

з реалізації мовного законодавства

Одним з неодмінних і важливих складників культури особистості є її мовна культура, що якнайліпше засвідчує рівень освіченості, моральності та інтелекту людини.

У СЗШ №18 навчання відбувається  українською мовою.

Адміністрацією школи та педагогічним колективом проводяться певні заходи з питань реалізації мовного законодавства.

У 2016/2017 навчальному році українською мовою навчалися  418  учнів що становить 100%. Адміністрація школи та вчителі української мови і літератури постійно проводять дієві заходи з популяризації української мови, розширення сфери її використання, підвищення її авторитету.  

Учні школи беруть активну участь у мовно-літературних конкурсах різних рівнів:

v шкільний і міський етап Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика; 

v міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді «Sunflower» (вчитель Ключнікова А.О.)

v Всеукраїнська учнівська олімпіада з української мови та літератури  (вчителі укр.мови та л-ри Макаренко Н.В., Лопатко В.А.);

 

Фізкультурно-оздоровча

і спортивно -масова робота

Одним із пріоритетних напрямків роботи навчального закладу є створення умов для збереження фізичного здоров'я учнів, залучення їх до систематичних занять фізичною культурою та спортом.

Щорічно за підсумками медичного огляду, що проводиться у навчальному закладі на початку поточного навчального року, здійснюється розподіл учнів на медичні групи.

У 2016/2017 навчальному році (станом на 05.09.2016) третім уроком фізичної культури охоплено 418 учнів, що складає 100%.

Упродовж навчального року учні школи брали участь у змаганнях різного рівня:

-      спортивне свято «Мама, тато, я – спортивна сім’я»;

-      загальношкільні Дні здоров’я;

-       міські змагання з футболу "Шкіряний м'яч»  у рамках міської спартакіади;

-       шкільні та міські змагання з комбінованої естафети «Старти надій» серед учнів 5-6-х класів;

-      міські змагання з футболу;

-      шкільне танцювально-спортивне свято;

-      міські змагання з волейболу (І місце);

-      міський етап фізкультурно-патріотичних змагань «Козацький гарт»;

-      Ігри чемпіонів (І місце);

-      пішохідний туризм;

-      водний туризм;

-      міські змагання з аеробіки;

-      фестиваль «Козацької слави»;

-      патріотичний фестиваль;

-      міські змагання з багатоборства;

-      міські змагання зі стрільб;

-      військово-патріотична гра «Джура».

На базі школи у 2016/2017 навчальному році працювало  4 секції спортивного спрямування (волейбол, футбол, бокс, аеробіка), які відвідували 115 учнів.

Контроль за станом викладання фізичної культури здійснюється щорічно відповідно до плану роботи навчального закладу на поточний навчальний рік.

 

 

У навчальному закладі проводиться робота щодо залучення батьків до культурно-масової роботи. Упродовж 2016/2017 навчального року батьки учнів брали участь у таких заходах: «День здоров‘я», «Тато, мама, я – спортивна сім‘я», танцювально-спортивне свято,  туристичні подорожі та екскурсії тощо.

Результати фізкультурно-оздоровча і спортивно-масової роботи висвітлювалися на сайті школи.

У навчальному закладі постійно здійснюються заходи щодо підтримки існуючої матеріально-спортивної бази у належному стані.  

Організація роботи

з предмета «Захист Вітчизни»     та військово –патріотичного виховання

Викладання предмета ― Захист Вітчизни та військово-патріотичне виховання у навчальному закладі у 2016/2017 навчальному році були організовані відповідно до ст. 9 Закону України «Про військовий обов‘язок і військову службу», Указу Президента України від 25.10.2002 № 948/2002 «Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді», Постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2000 № 1770 «Про затвердження положень про допризовну підготовку і підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей», наказу Міністерства освіти і науки України від 27.12.2000 № 625 «Про оголошення постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2000 року № 1770», наказів Міністерства освіти і науки України від 27.10.2014 № 1232 «Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді», від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах»,  листів Міністерства освіти і науки України  від 19.08.2014 № 1/9-419  «Щодо проведення уроків та виховних заходів з питань протимінної безпеки населення та дітей у загальноосвітніх навчальних закладах» та від 26.06.2015  №  1/9-305 «Про вивчення базових дисциплін  у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році», відповідно до Типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 27.08.2010 № 834, зі змінами, що внесені наказом Міністерства освіти і науки від 29.05.2014 № 657,  діючої Програми  предмета “Захист Вітчизни".

Предмет Захист Вітчизни у 2016/2017 навчальному році викладався         у 10 та 11 класах за навчальною програмою ― Захист Вітчизни (авт. Мелецький В.М., Бахтін А.М., Добровольський В.В. та інші, видавництво «Ранок» - 2010, Харків), в обсязі 2 години на тиждень (0,5 години – за рахунок варіативної складової).

Таким чином, предмет «Захист Вітчизни» по 2 години на тиждень вивчали учні 10 класу (9 юнаків, 13 дівчат)  та 11 класу (8 юнаків, 9 дівчат).

Рівень опанування змістом предмета складає:

- високий рівень - 25 учнів (78%);

- достатній - 14 учнів (22 %);

Відповідно до наказу школи від 01.09.2016р. № 90од «Про організацію та проведення занять з предмету «Захист Вітчизни» щодо вивчення предмета «Захист Вітчизни у 2016/2017 навчальному році» у навчальному закладі з учнями 11 класу були проведені навчально-польові заняття та практичні заняття з медико-санітарної підготовки у кількості 18 годин на рік (12 годин - протягом навчального року та 6 годин - за 1  день у термін з 18.04.2016  по 22.04.2016.

У квітні було проведено І (міський) етап:

o  Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Джура», за результатами якої команда учнів школи посіла 12 місце;

o  військово-спортивна гра «Патріот»;

o  фізкультурно-патріотичні змагання школярів «Козацький гарт».;

o  міські змагання зі стрільб.

o  У навчальному закладі були розроблені та реалізовані плани заходів до відзначення річниці Дня Перемоги, до Дня визволення м. Кам’янське, до Дня визволення України від фашистських загарбників:

o  конкурс малюнків на асфальті;

o  зустрічі з ветеранами Афганістану, волонтерами, учасниками АТО;

o  майстер-класи за участю дітей та батьків з виготовлення сувенірів для бійців Національної гвардії.

Також учні брали участь в урочистому покладанні квітів на військовому цвинтарі  Воїну-визволителю, в шкільній бібліотеці були організовані виставки літератури, проводилися акції відповідної спрямованості, тематичні екскурсії до міського музею, по місцях бойової слави ,тематичні виставки тощо.

Робота з профілактики правопору-шень та інших негативних проявів в учнівському середовищі

Профілактична робота з попередження правопорушень, злочинності, безпритульності та бездоглядності проводиться відповідно до річного плану роботи навчального закладу, планів спільних дій навчального закладу із службою у справах дітей Заводського району, Управління служб у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики Кам’янської міської ради, сектором ювенальної превенції Кам’янського  відділу поліції ГУНП в Дніпропетровської області.

Основна мета роботи школи в цьому напрямку – координація зусиль педагогічного колективу запобіганню правопорушень, надання допомоги вчителям, класним керівникам, батькам; охорона прав дитини.

Індивідуальна робота з учнями та їх батьками  проводиться систематично (класні години, батьківські збори) з метою профілактики правопорушень та виконання Закону України «Про загальну середню освіту».

У школі ведеться робота з ранньої профілактики правопорушень серед учнів: робота в мікрорайоні школи (рейд «Урок»).

Упродовж 2016/2017 навчального року постійно здійснювався контроль за відвідуванням учнями уроків, в журналі відвідування учнями занять кожний навчальний день чергові відмічали відсутніх на уроках, класний керівник вияснював причину відсутності, на батьківських зборах проводилася роз’яснювальна робота щодо недопустимості пропусків занять без поважної причини.

У бібліотеці школи в наявності література правової та правоосвітницької тематики.

Завдяки систематичній та злагодженій роботі педагогічного колективу, адміністрації школи, соціальних служб на кінець 2016/2017 навчального року жоден учень школи не перебуває на  внутрішкільному обліку, на обліку в ССД.

Безпека життєдіяльно-сті та запобігання усім видам дитячого травматизму

Робота навчального закладу із запобігання дитячому травматизму упродовж  2016/2017 навчального року здійснювалась відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру», наказів Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 № 616 «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах» (зі змінами), в редакції, затвердженій наказом Міністерства освіти і науки України від 07.10.2013 №1365 «Про внесення змін до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах», від 01.08.2001 №563 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти» (зі змінами), від 18.04.2006 №304 «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України» (зі змінами), листів Міністерства освіти і науки України від 26.05.2014 №1/9-266 «Про використання Методичних матеріалів «Вимоги безпеки під час канікул», від 16.06.2014 №1/9-319 «Про використання Методичних матеріалів щодо організація навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в загальноосвітніх навчальних закладах»; відповідних наказів Департаменту освіти Дніпропетровської області.

З метою забезпечення реалізації державної політики щодо збереження життя та здоров‘я дітей по навчальному закладу було видано накази з питань запобігання усім видам дитячого травматизму, а саме: від 30.08.2016 №63од «Про роботу з профілактики дорожньо-транспортного травматизму у 2015/2016 навчальному році», від 01.09.2016 №85од «Про організацію роботи з охорони праці у 2016/2017н.р.», від 06.12.2016 №122од «Про запобігання всім видам дитячого травматизму під час проведення Новорічних, Різдвяних свят і зимових шкільних канікул 2016/2017 навчального року», від 06.01.2016 №14 «Про  стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час навчально-виховного процесу в І семестрі 2015/2016 навчального року», від 31.01.2017 № 11од «Про підсумки профілактичної роботи з питань запобігання всім видам дитячого травматизму у 2016 році та про завдання на 2017 рік».

У 2016/2017 навчальному році питання збереження життя і здоров’я учнів та запобігання випадкам дитячого травматизму розглядалося на засіданнях педагогічної ради (протоколи від 31.08.2016 №1, від 24.11.2016 №2), інструктивно-методичних нарадах при директорові, засіданнях шкільних методичних об’єднань класних керівників, батьківських зборах тощо.

У навчальному закладі наявна система профілактичної роботи з цих питань, яка  включає в себе комплекси занять за розділами, які учні вивчають на уроках з «Основ здоров'я» та на годинах спілкування. Упродовж навчального року проводились Дні безпеки, лекції, турніри та інші заходи з питань запобігання різних видів дитячого травматизму згідно з планами виховної роботи. На сайті розміщено інформацію про правила безпечної поведінки. В класних кімнатах оформлені стенди з попередження дитячого травматизму. На кожному поверсі розташований план евакуації на випадок пожежі або інших стихійних лих. Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час навчально–виховного процесу в школі у 2016/2017 навчальному році знаходився під щоденним контролем адміністрації школи.

У класних журналах 1-11-х класів згідно методичних рекомендацій були відведені окремі сторінки для бесід із правил дорожнього руху, правил протипожежної безпеки, з профілактики отруєння, правил безпеки при користуванні газом, правил безпеки з користування електроприладами, правил безпеки з вибухонебезпечними предметами, правил безпеки на воді та інші виховні заходи з попередження усіх видів дитячого травматизму.

Учителями проводилися інструктажі з безпеки життєдіяльності, що зафіксовано в окремих журналах  на уроках фізичної культури, трудового навчання, фізики, хімії, інформатики, біології, під час прогулянок, екскурсій; бесіди з попередження усіх видів дитячого травматизму перед виходом на осінні, зимові та літні канікули, бесіди були записані в щоденники.

 

Упродовж 2016/2017 навчального року сталося 2 нещасних випадки з учнями школи (безпечна поведінка на перерві)

У 2017/2018 навчальному році педагогічному колективу необхідно продовжити систематичну роз’яснювальну роботу з питань попередження дитячого травматизму та контроль за поведінкою учнів на перервах та під час екскурсій.

Охорона здоров’я

На виконання наказу МОЗ України від 16.08.2010 № 682 «Про удосконалення  медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів» у 2016/2017 навчальному році проводилися поглиблені профілактичні медичні огляди учнів.

Медичне обслуговування учнів у навчальному закладі здійснюється медичними працівниками.

За результатами медичних оглядів вносяться відповідні записи до медичних карток учнів та за необхідністю вносяться зміни до листків здоров‘я та наказу про розподіл учнів на групи для занять фізичною культурою.

Поглибленому профілактичному медичному огляду у 2016/2017 навчальному році підлягало 418 учні школи, упродовж року було оглянуто 418 учнів, що складає 100%. За результатами поглиблених медичних оглядів встановлено, що серед оглянутих 418 учнів (55%) практично здорові; 185 учнів (44,3%) - це діти, які перебувають на диспансерному обліку.

Під час проведення поглиблених медичних оглядів учнів у 2016/2017 навчальному році лікарями виявлено, що:

Хвороби зору – 49 – 11,7%

Хвороби серця та кровообігу – 9 – 2%

Хвороби нервової системи –  4 – 0,9%

Хвороби кістково-м'язової системи – 77 – 18,4%

Хвороби органів травлення –13 – 3,1%

Хвороби ендокринної системи – 2  – 0,4%

Хвороби ЛОР органів - 3 – 0,7%

Хвороби сечовивідної системи – 2– 0,4%

Хвороби органів дихання - 4 – 0,9%.

 

 

 

Розподіл дітей по групах для занять фізкультурою:

-       основна – 357 (85,4 %)

-       підготовча – 32 (7,6 %)

-       спеціальна –21 (5 %)

-       звільнені від занять фізичної культури – 8 (1,9%)

 

У школі здійснюється контроль за дотриманням правил особистої гігієни дітьми і персоналом в шкільній їдальні, за якістю продуктів харчування, наявністю супроводжувальних документів на них, якістю приготування страв, організацією питного режиму водою гарантованої якості; проводить штучну С-вітамінізацію третіх страв, які виготовляються в їдальні, згідно з діючими нормативними вимогами, реєструє це в спеціальному журналі.

     Адміністрація та працівники школи забезпечують безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я, формують гігієнічні вміння та навички здорового способу життя учнів.

     У школи проводиться організаційна та практична робота щодо виконання вимог санітарного законодавства:

§  дотримується нормативна наповнюваність груп та класів;

§  проведено маркування та розподіл існуючих меблів згідно росту дітей; використовуються кольорові вертикальні лінійки для визначення учням необхідного розміру меблів згідно вимог р.8 ДСанПіН 5.5.2.008-01, «Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу»; відстань від дошки до перших парт – 2,6 м, між рядами двомісних столів – 0,7 м, від зовнішньої і внутрішньої стіни до столів – 0,5м;

§  забезпечено освітленість приміщень відповідно до гігієнічних нормативів: природне – падає на робочі місця ліворуч, штучне - забезпечується за допомогою люмінесцентних ламп, які розміщені в 2 ряди паралельно до лінії вікон;

§  відстані від стін та між рядами парт та столів відповідають ДСанПіН 5.5.2.008-01;

§  обов’язковим є дотримання повітряно-теплового режиму;

§  старі дерев’яні вікна у класних кімнатах замінюються на металопластикові, що сприяє підтриманню відповідного температурного режиму ;

§  не допускається перебування у групах хворих дітей;

§  забезпечується дотримання дітьми та персоналом правил особистої гігієни;

§  вживаються заходи щодо забезпечення дітей гарячим харчуванням, забезпечується виконання норм харчування, щоденно проводиться штучна С-вітамінізація готових страв;

§  проводиться щоденне вологе прибирання приміщень із використанням миючих та дезінфекційних засобів;

§  приміщення та території використовуються тільки за призначенням;

§  організована робота щодо профілактики різних видів захворювань, профілактичних оглядів на коросту та гельмінтози.

Адміністрація школи забезпечує здійснення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів, відповідно до положень спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009 № 518/674, «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах».

Основними формами медико-педагогічного контролю в школі є:Ø  медико-педагогічні спостереження під час уроків з фізичного виховання, динамічної перерви, змагань та інших форм фізичного виховання;Ø  диспансерний облік учнів, які за станом здоров'я займаються в підготовчій та спеціальній групах;Ø  оцінка санітарно-гігієнічного стану місць проведення уроків та інших форм фізичного виховання;Ø  медико-педагогічні консультації з питань фізичного виховання;Ø  медичний супровід змагань, туристичних походів тощо;Ø  профілактика шкільного, в тому числі спортивного, травматизму;Ø  санітарно-просвітницька робота.

За результатами медико-педагогічного спостереження у разі необхідності проводиться корекція планування процесу фізичного виховання та дозування фізичних навантажень учнів.

Цивільний захист та охорона праці

Головні завдання підготовки у сфері цивільного захисту школи у 2016/2017 навчальному році в основному виконані. У навчальному  закладі були затверджені плани основних заходів підготовки цивільного захисту на 2016-2017 н.р., уточнені Плани дій структурних підрозділів у режимах повсякденної діяльності, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного стану. Основні зусилля у розв‘язанні питань ЦЗ спрямовувалися на організацію навчання учнів (вихованців) та постійного складу навчальних закладів згідно з чинними програмами ЦЗ, навчання їх правилам поведінки та основним способам захисту від наслідків надзвичайних ситуацій, прийомам надання першої допомоги тощо. Підготовка з цивільного захисту учнів школи проводилася під час вивчення курсів – Основи здоров‘я у 1-9-х класах; предмета – Захист Вітчизни (відповідно до розділів Основи цивільного захисту та Основи медико-санітарної підготовки) у 10-11-х класах.

Перевірка і закріплення учнями та педагогічним колективом навчального закладу теоретичних знань з ЦЗ, практичних навичок під час дій у екстремальних умовах здійснювалася під час проведення у школі Дня цивільного захисту.

Охоплення учнів гарячим харчуванням

Важливим напрямком діяльності з охорони здоров'я дітей була робота з організації їхнього харчування.

На виконання вимог Закону України «Про охорону дитинства» 100% школярів початкової школи забезпечені безкоштовним харчуванням за рахунок коштів, виділених з міського бюджету.

Станом на 26.05.2017безкоштовне харчування отримували:

- учні 1-4 класів –189 осіб (100%);

- учні 5-11 класів (діти пільгових категорій) – 58 осіб;

6 учнів, які потребували дієтичного харчування за медичними показниками, були ним забезпечені.

У школі для організації харчування дітей створені всі необхідні умови: працює шкільна їдальня, забезпечено санітарно-гігієнічний режим, у наявності графік харчування учнів, щоденно в меню включені дієтичні страви. Технологічне обладнання харчоблоку знаходиться в робочому стані. Спільними зусиллями дотримуються вимоги Порядку організації харчування дітей, затвердженого МОіН України від 01.06.05 р. №329.

Всього гаряче харчування отримували 357 учня, що складає 90,8 % від загальної кількості учнів школи.

З учнями та їхніми батьками постійно ведеться роз'яснювальна робота з питань необхідності гарячого харчування у період перебування дітей у школі, що покращить стан здоров‘я учнів та сприятиме запобіганню захворювань у дітей органів шлунково-кишкового тракту.

В шкільній їдальні працювала комісія громадського контролю за якістю харчування в складі заступника директора з НВР Лейви С.А..,члена батьківського комітету школи Стан Ю.В., учителя 1-А класу Роботи І.М., учня 11 класу Зварича М.

З метою покращення умов для організації харчування учнів за залучені позабюджетні кошти упродовж 2016/2017 навчального року проведена профілактична перевірка вентиляційних каналів та заземлення, у харчоблоці проведений поточний ремонт.

Робота щодо організації оздоровлення учнів

На виконання Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» (зі змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 07.02.2014 № 121 «Про забезпечення права дітей на оздоровлення та відпочинок в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, на виконання регіональної Програми оздоровлення та відпочинку дітей Дніпропетровської області на 2014-2021 роках, затвердженої рішенням обласної ради від 27.12.2013 року № 507-23/VI (зі змінами), рішення виконавчого комітету Кам’янської міської ради від 22.03.2017 р. № 67 «Про організацію в місті оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2017 року, наказу департаменту з гуманітарних питань Кам’янської міської ради  від 06.04.2017р. № 129 «Про організацію роботи закладів відпочинку з денним перебуванням на базі установ освіти міста влітку 2017 року»,з метою належної підготовки проведення літньої оздоровчої кампанії навчальним закладом упродовж 2016 року проведена робота щодо організації літнього відпочинку і оздоровлення дітей, вжито відповідних заходів щодо створення умов для повноцінного організованого відпочинку та зайнятості дітей.

Влітку 2017 року на базі школи працював  пришкільний табір „Усмішка”, в якому за 3 зміни  було оздоровлено 259 учнів, з них 21 дитина пільгового контингенту. Упродовж  зміни  працювало 4  загони.  Тривалість зміни становила 14 днів. Режим роботи табору відпочинку становив  9 годин у день.

Робота табору відпочинку «Усмішка»  була спрямована на забезпечення змістовного дозвілля дітей та збереження їхнього здоров‘я. Закладом відпочинку проводилася робота щодо створення необхідних умов для безпечного перебування дітей.

У закладі було складено та затверджено план роботи на відпочинковий період. Упродовж роботи табору щоденно проводилася ранкова гімнастика, спортивні заходи.  Щоденно діти мали можливість вирушати на різноманітні екскурсії та культпоходи. Найбільш популярні: відвідування басейну, розарію, тощо. Постійно на сайті навчального закладу розміщувалась інформація про кожен день відпочинку у таборі та фотозвіти про проведені заходи.

Виконання законодавства України

з питань соціального захисту дітей пільгових категорій

Концепція про права людини, яка набула чинності в Україні, дитиною вважає кожну людську істоту до досягнення нею 18-річного віку (т.1). В усіх діях щодо дітей, незалежно від того, здійснюються вони державними чи приватними установами, що займаються питанням соціального забезпечення, судами, першочергова увага приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини, особливо дітям пільгових категорій.

Відповідно до соціального паспорту на кінець року у школі навчалися:

·          дітей, позбавлених батьківського піклування –7

·          дітей з багатодітних родин – 16

·          дітей з малозабезпечених родин – 9

·          дітей, батько яких записаний згідно ст.135– 21

·          дітей, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 2

·          діти батьків  виконуючих службових обов’язків в зоні АТО – 18

·          дітей-інвалідів – 2

·          діти напівсироти - 5

У школі систематизована робота з соціального захисту неповнолітніх. Протягом навчального року вчителями   двічі було проведено обстеження житлово–побутових та матеріальних умов життя дітей з пільгових категорій у вересні  та січні, складено акти обстеження.

Усі діти, з малозабезпечених родин, були забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням .

До свята Нового року  діти пільгових категорій відвідували різноманітні  концерти та отримали новорічні подарунки.

Влітку 2017 року дітям пільгових категорій (26 осіб) було організовано оздоровлення в дитячому  закладі відпочинку  на базі школи.

 

Співпраця

з батьками

З кожним роком в країні посилюється вплив батьківської громадськості на діяльність загальноосвітніх навчальних закладів. Батьки стають активними учасниками навчально-виховного процесу. Вони допомагають педагогам та учням у реалізації соціально значущих проектів та програм. На даний час особливого значення набуває підтримка широкого кола громадськості при вирішенні таких питань: оптимальне формування мережі навчальних закладів; зміцнення матеріально-технічної бази; забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу; формування здорового способу життя; реалізація освітніх програм тощо.

     Робота з батьками спрямована на створення єдиного колективу вчителів, батьків, учнів.

     На батьківських зборах розглядалися  питання:

-          попередження дитячого травматизму;

-          виховання свідомого ставлення до свого здоров’я;

-          організація правової та правоосвітньої роботи;

-          вплив сім’ї на середовище дитини;

-          організація навчального року, проведення ДПА, ЗНО;

-          літнє оздоровлення;

-          проведення ремонтних робіт у закладі протягом року та в літній період.

Співпраці з батьками в школі приділяється велика увага, вчителі-предметники, класні керівники, адміністрація систематично спілкуються з батьками учнів, організують спільні заходи, свята.

Роль шкільної бібліотеки       в організації навчально-виховного процесу

У 2016-2017 навчальному році робота шкільної бібліотеки була організована відповідно до нормативно-правових документів: Конституції України, Закону України «Про бібліотеку і бібліотечну справу», Закону України «Про загальну середню освіту»,  Положення «Про шкільну бібліотеку», плану роботи бібліотеки.

     У продовж навчального року завідуюча бібліотекою Шелекета Л.В. постійно розширювала бібліотечно-інформаційні послуги на основі вдосконалення традиційних і засвоєння нових бібліотечних форм і методів роботи. На базі бібліотеки були  проведені нестандартні інтегровані  уроки  та  виховні  заходи.

Кількість читачів у бібліотеці становить  400 учнів та 28 учителів.

Кількість бібліотечного фонду становить: підручників -19239 примірників; художньої літератури – 17543 примірників.

Упродовж навчального року були проведені цікаві та змістовні заходи: бесіди з учнями 2-9-хкласів щодо правил користування бібліотекою, виявлення їхніх інтересів та інформаційних потреб: проведено акцію «Живи, книго!» щодо збереження підручників. Оголошено учнів які найкраще зберігають підручники; тематичні виставки літератури; огляди періодичних видань;  нових надходжень; бібліотечні уроки та посвята в читачі учнів початкових класів; постійно діють тематичні полиці: “У  світі  цікавого”, “Краю  рідний, Україно”, “Творча  спадщина”, “Письменники  світу – дітям”, “Знай,  люби,  бережи”, “На  допомогу  вчителю”, «Україна – єдина країна», «Дивовижна Україна», «Шлях до професії», «Не нашкодь собі».

    Таким чином, робота шкільної бібліотеки була спрямована на виховання  у дітей інформаційної культури читання, вміння користуватися бібліотекою,  набуття  потреби  в  систематичному  читанні літератури  для  розвитку творчої особистості, успішного засвоєння навчальних програм, впровадження  в  навчально-виховному  процесі  духовних  і  культурних  цінностей  українського  народу.

Психологіч-ний супровід навчально-виховного процесу

Психологічний супровід ведеться відповідно Закону України «Про освіту», нової редакції  «Положення про психологічну службу системи освіти України, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 02.07.2009  N 616, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07.2009 р. за N 687/16703., «Плану заходів щодо розвитку психологічної служби на період до 2017 року листа МОНУ від 23.07.2015 № 1/9-347 «Про забезпечення фахівцями та пріоритетні напрями діяльності психологічної служби системи освіти у 2015/2016 навчальному році”, наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів» № 601 від 20.07.2004 р., наказу Міністерства освіти і науки «Про планування діяльності, ведення документації соціальних педагогів, практичних психологів та соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами»,  етичного кодексу психолога, чинного законодавства.

Провідним напрямком роботи практичного психолога була:

1.       Психологічна підготовка дитини до школи.

2.      Допомога дитині в адаптаційний період різних вікових груп.

3.      Робота з дітьми «групи ризику» (такими, що мають проблеми в навчанні, порушення поведінки, емоційні розлади).

4.      Допомога учням в кризових ситуаціях.

5.      Превентивне виховання з метою формування в учнів навичок здорового способу життя та захисту психічного здоров’я.

6.      Профілактика адитивної поведінки (правопорушень, бродяжництва, самовільного залишення закладу, алкоголізму, наркоманії, Сніду).

7.      Розвиток особистої зрілості та комунікативних навичок (профілактика конфліктів).

8.      Психологічний супровід випускників до ЗНО.

     Протягом року забезпечувалась психологічна підтримка першокласників, вчителів та батьків під час адаптації дітей до шкільного навчання: всього було обстежено 50 (100%) учнів 1-ого класу,  учні 1 - А класу (82%), 1 – Б (63%) мають достатній рівень адаптації до навчання у школі. Такі учні позитивно ставляться до школи, вимоги вчителя сприймають адекватно, навчальний матеріал засвоюють легко; розв'язують ускладненні завдання, старанні, уважно слухають вказівки, пояснення вчителя; виконують доручення без зовнішнього контролю, виявляють великий інтерес до самостійної навчальної роботи, готуються до всіх уроків; займають в класі високе статусне становище.

     Середній рівень мають в 1- А (5%) в 1 – Б (4%). Ці учні позитивно ставляться до школи, її відвідування не викликає негативних емоцій, розуміють навчальний матеріал, якщо вчитель пояснює його детально і наочно; засвоюють основний зміст навчальних програм, самостійно розв'язують типові задачі, зосереджені і уважні при виконанні завдань, але при умові контролю з боку дорослих; зосереджені тільки тоді, коли займаються чимось цікавим; готуються до уроків і виконують домашні завдання майже завжди; дружать з багатьма однокласниками.

      Учнів з низьким рівнем адаптації немає. Такі діти б  байдуже ставилися до школи; спостерігалися б деякі порушення дисципліни; новий матеріал засвоювали б фрагментарно; знали б по прізвищах і іменах не всіх однокласників.

      На початку року досліджувався рівень адаптації до середньої ланки школи учнів 5 класу: 32 (100%) учні.  Внаслідок проведених досліджень, отримані наступні результати:

-     за методикою Прихожан А.М. учні 5-го класу мали такі показники: адаптовані до школи за цими критеріями – 24 (75%) учнів;  низькі показники мали – 8 (25%) учнів.

-     з  результатів методики інтегральної самооцінки особистості зроблено висновок, що майже у всіх дітей високий рівень самооцінки -
прагнення до успіхів у різних видах діяльності, впевненість в своїх силах;

-     за результатами мотиваційної анкети – у 30 дітей внутрішня мотивація переважає над зовнішнім мотивом, що свідчить про адаптацію  учнів,  дезадаптації серед учнів за цією методикою не виявлено.

     За результатами проведеного групового діагностування можна зробити висновок, що 75% (24) учнів 5-го класу адаптовані до навчання в школі, а 25% (8) ─ мають труднощі під час адаптації до середньої школи.

     Із 8 учнями потрібно провести корекційно-відновлювальну роботу, яка полягає у розвитку пізнавальних процесів, формуванні навичок співробітництва та спілкування з однолітками та дорослими, знятті напруженості, підвищенні самооцінки та впевненості в собі.

За результатами проведення психодіагностичного дослідження профільності учнів 9-го класу (21 учень) в квітні за методикою «Карта інтересів», яка використовувалась для визначення інтересу до навчального предмета або виду діяльності, та опитувальник призначений для визначення домінуючого типа мислення. Усі поставлені завдання були виконані, ми визначили професійні схильності учнів 9-го класу. Не всі учні визначилися зі своїми інтересами, проте можна зробити такі висновки: 42% – має виражений інтерес до літератури та мистецтва, історичних наук, у 58% учнів яскраво виражених схильностей не виявлено, для них можна рекомендувати універсальний профіль навчання.

     У продовж року постійно проводились з педколективом у формі тематичних консультацій, психологічних бесід, бесід з елементами тренінгу, психологічних ігор, виступів на педнараді, пам’яток та інформаційних кутків. Пед. наради – «Результати психологічного дослідження адаптації 1,5 класів», «Суїцид. Причини. Профілактика», «Особиста гідність», «Профілактика ПК залежності».

    Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота була спрямована на розвиток пізнавальної діяльності, формування навичок самоконтролю, відповідальної поведінки, позитивного образу «Я», корекція агресивності, емоційно-вольової сфери, зниження рівня тривожності, розвиток комунікативних навичок учнів.

      Консультаційна робота проводилась у формі індивідуальних та групових консультацій для учнів, батьків та педагогів. Щодо основної тематики вона розподілилася наступним чином:

-            з боку батьків – взаємовідносини в родині; превентивне виховання, формування здорового способу життя, ознайомлення з результатами діагностування;

-            з боку педагогів – питання девіантної поведінки учнів, питання адаптації до нових умов навчання та виховання;

-            з боку учнів – взаємовідносини з протилежною статтю, психологічний супровід дітей пільгових категорій, взаємовідносини з однолітками.

     Протягом року психолог активно приймала участь у міських інструктивно-методичних семінарах, семінарах-практикумах та методоб’єднаннях.

     У своїй діяльності практичний психолог використовує просвітницькі матеріали та корекційні програми, надруковані у фаховій газеті «Психолог», «Шкільний психолог», «Соціальний педагог», адаптує їх відповідно до сформованих корекційних груп, керується у роботі методичними рекомендаціями Міністерства освіти і науки України.

     Практичний психолог постійно отримувала консультації у Центрі психологічної служби «Сузір’я».

 

Результати навчальної діяльності учнів школи

В 2016-2017 навчальному році:

- до наступного класу переведено всіх учнів 1-9-х;

- випущено із школи ІІІ ступеня – 17 учнів;

- показали результати високого рівня  16  учнів;

- отримали свідоцтво з відзнакою – 1 учень 9-го класу.

 

Порівняльний аналіз нагородження похвальними листами учнів школи за 3 навчальних роки:

 

Навчальний рік

Похвальні листи

Похвальні грамоти

2014/2015

15

6

2015/2016

12

4

2016/2017

8

5

 

 

Рівень навчальних досягнень учнів початкових класів

у  2016/2017 навчальному році

 

Клас

Поч.

року

Кінець

року

Вибуло

При-було

Атест.

Середній

Достатній

Високий

кіль-ть

%

кіль-ть

%

кіль-ть

%

 

1-А

 

28

 

26

 

4

 

2

 

26

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

1-Б

 

24

 

25

 

1

 

2

 

25

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

2-А

 

26

 

25

 

3

 

2

 

25

 

14

 

56%

 

8

 

32%

 

3

 

12%

 

2-Б

 

21

 

22

 

2

 

3

 

22

 

10

 

45%

 

10

 

45%

 

2

 

10%

 

3-А

 

22

 

22

 

1

 

1

 

22

 

10

 

45%

 

9

 

41%

 

3

 

14%

 

3-Б

 

21

 

20

 

5

 

4

 

20

 

13

 

65%

 

6

 

30%

 

1

 

5%

 

4-А

 

28

 

27

 

1

 

-

 

27

 

12

 

44%

 

12

 

44%

 

3

 

12%

 

4-Б

 

22

 

23

 

1

 

2

 

23

 

19

 

87%

 

3

 

13%

 

-

 

-

 

Усього

 

192

 

190

 

18

 

16

 

190

 

78

 

56%

 

48

 

35%

 

12

 

9%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З метою перевірки якості набуття знань, вмінь, навичок і  компетенцій учнів, повноти виконання навчальних програм щорічно вивчається стан викладання навчальних предметів, перевіряються навички читання учнів 1-4-х класів та проводяться річні контрольні роботи за текстами адміністрації.

Відповідно до перспективного графіку фронтального адміністративного контролю стану викладання навчальних предметів на 2012-2017 рр., річного плану роботи школи на 2016/2017 навчальний рік, з метою підвищення рівня навчальних досягнень учнів з математики і успішного засвоєння учнями системи математичних знань, умінь і навичок були проведені підсумкові контрольні роботи у 2-4-х класах.

Вчителі 2-4-х класів проаналізували результати контрольних робіт та визначили типові помилки за класами.

Відповідно до річного плану роботи школи на 2016/2017 навчальний рік у травні місяці була проведена перевірка рівня навчальних досягнень у мовленнєвій діяльності та читацьких компетенцій учнів 2-4-х класів.

Мета перевірки: перевірити наявність базових знань з читання, формування мовленнєвої діяльності, техніку читання та формування навички читання учнів 2-4-х класів.

 

 

Перевірка навичок читання здійснювалася індивідуально, відповідно до норм початкової школи, вікових особливостей дітей. Техніка читання в учнів 2-4-х класів перевірялась за такими критеріями: розуміння прочитаного, спосіб, правильність, темп та виразність читання. Для учнів 3-4-х класів згідно «Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи», наказ МОН України № 755 від 20.08.2008, для учнів 2-х класів згідно «Інструктивно-методичних матеріалів щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів», додаток до листа МОН України від 28 січня 2014 № 1/9-74.

 

Рівень навчальних досягнень у мовленнєвій діяльності та читацьких компетенцій учнів 2-4-х класів за 2016/2017 навчальний рік

 

Клас

Всьо-го

Переві-рено

Вище

норми

Норма

 

Нижче

норми

Учитель

Кіль-кість

%

Кіль-кість

%

Кіль-кість

%

2-А

25

25

9

36%

10

40%

6

24%

Остаповець Л.В.

2-Б

22

22

9

41%

7

32%

6

27%

Смачило Г.І.

3-А

22

22

13

59%

3

14%

6

27%

Мельник Ж.В.

3-Б

20

20

8

40%

2

10%

10

50%

Зубрицька М.В.

4-А

27

27

9

33%

8

30%

10

  37%

Іванова В.М.

4-Б

23

23

7

30%

12

52%

4

17%

Саєнко І.П.

Усього

139

139

55

40%

42

30%

42

30%

-

 

       

Аналіз контрольних робіт з російської мови

Клас

Всього

учнів

Писали

роботу

Вчитель

Результати моніторингу

1-3

%

4-6

%

7-9

%

10-12

  %

 

2-А

25

25

Остаповець Л.В.

-

-

1

4%

8

32%

16

64%

 

2-Б

22

22

Смачило Г.І.

1

5%

2

9%

6

27%

13

59%

 

3-А

22

21

Мельник Ж.В.

7

33%

4

19%

6

29%

4

19%

 

3-Б

20

18

Зубрицька М.В.

8

44%

4

22%

3

17%

3

17%

 

4-А

27

26

Іванова В.М.

4

15%

6

23%

12

47%

4

15%

 

4-Б

23

23

Саєнко І.П.

-

-

17

74%

6

26%

-

-

 

 

Аналіз контрольних робіт з математики

Клас

Всього учнів

Писали роботу

Вчитель

Результати моніторингу

1-3

%

4-6

%

7-9

%

10-12

%

2-А

25

25

Остаповець Л.В.

1

4%

7

28%

13

52%

4

16%

2-Б

22

22

Смачило Г.І.

3

14%

8

36%

7

32%

4

18%

3-А

22

19

Мельник Ж.В.

2

10%

8

42%

5

27%

4

21%

3-Б

20

19

Зубрицька М.В.

5

26%

6

32%

5

26%

3

16%

4-А

27

26

Іванова В.М.

-

-

12

46%

9

35%

5

19%

4-Б

23

23

Саєнко І.П.

-

-

12

52%

11

48%

-

-

Учні школи ІІ –ІІІ ступенів закінчили 2016-2017 н.р. таким чином:

Клас

Всього учнів

Кількість учнів, які н/а

Рівень досягнень

 

Високий

Достатній

Середній

Початковий

Якість

5

32

-

-

 

24

-

25%

6-А

24

-

-

 

17

-

37,5%

6-Б

24

-

1

3

17

3

17%

7-А

28

-

1

11

16

-

39%

7-Б

26

-

-

3

23

1

12%

8

31

-

1

6

14

-

19%

9

21

-

1

4

16

-

24%

10

22

-

2

8

12

-

32%

11

17

-

1

8

8

-

59%

Всього

225

-

7

43

147

4

22%

 

Кількість учнів, які засвоїли навчальні програми на високому                    і достатньому рівнях у 2016/2017 навчальному році дорівнює 22%.

Аналіз ДПА

 

На кінець навчального року в школі ДПА проводилась в 4-А, 4-Б, 9, 11.

У 2016/2017 навчальному році від ДПА не було звільнено жодного учня.

Результати ДПА в 4-х класах у 2016/2017 навчальному році

Українська мова

 

Клас

Учнів у класі

Учнів, які писали роботу

Рівень навчальних досягнень учнів за результатами ДПА

ПІБ вчителя

низький

середній

достатній

високий

4-А

27

26

-

1/44%

14/54

11/42%

Іванова В.М

4-Б

23

23

-

13/57%

8/35%

2/9%

Саєнко І.П.

Усього:

50

49

-

14/30%

22/45%

13/25%

-

 

 

Літературне читання

 

Клас

Учнів у класі

Учнів,

які писали роботу

Рівень навчальних досягнень учнів за результатами ДПА

ПІБ вчителя

низький

середній

достатній

високий

4-А

27

27

1/ 2%

3/11%

5/18%

18/67%

Іванова В.М

4-Б

23

23

-

9/39%

8/35%

6/26%

Саєнко І.П.

Усього:

50

50

1/ 2%

12/25%

13/26%

24/47%

 

 

Математика

 

Клас

Кількість учнів

Кількість учнів,

які писали роботу

Рівень навчальних досягнень учнів за результатами ДПА

ПІБ вчителя

низький

середній

достатній

високий

4-А

27

             27

-

5/18%

7/26%

15/56%

Іванова В.М

4-Б

23

23

-

8/35%

11/48%

4/19%

Саєнко І.П.

Усього:

50

50

-

13/26%

18/36%

19/38%

 

 

 

Результати  ДПА у 9 класі у 2016/2017 навчальному році

Кількість учнів

Рівень навчальних досягнень учнів за результатами ДПА

ПІБ вчителя

Кваліфікаційна категорія вчителя

П

С

Д

В

Українська мова

21

-

11

52%

9

43%

1

5%

Лопатко В.А.

 

Друга

 

Математика (алгебра та геометрія)

21

-

13

62%

6

28,5%

2

9,5%

Святодух І.В.

Вища

Географія

21

-

11

52%

8

38%

2

10%

Коваленко В.І.

Вища

               

 

Результати ДПА (у формі ЗНО) в 11 класі у 2016/2017 навч. році

Кількість учнів

Рівень навчальних

досягн

нь учнів

за результатами ДПА

ПІБ вчителя

Кваліфікаційна категорія вчителя

П

С

Д

В

Українська мова

17

-

8

47%

7

41%

2

12%

Макаренко Н.В.

Вища 

Історія України

12

-

10

83%

2

17%

-

Гребінка В.В.

Вища

Математика

6

3

50%

2

33%

1

17%

-

Ісаєнко Л.М.

Вища

Іноземна мова (англійська)

4

-

3

75%

1

25%

-

Маслова В.В.

Вища

Біологія

5

-

4

25%

1

20%

-

Кудлай Н.О.

Перша

Географія

 5

-

2

40%

2

40%

1

20%

Коваленко В.І

Спеціаліст

Хімія

 2

2

100%

-

-

-

Кудлай Н.О.

Перша

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота з проведення зовнішнього незалежного оцінювання

Упродовж начального року проводилась робота по інформуванню випускників про організаційні засади та особливості проведення ЗНО у 2017 році. Систематично на сайті школи розміщувалась оперативна інформація для майбутніх абітурієнтів та їх батьків. Оформлений куточок з питань організації та проведення ЗНО. З метою детального ознайомлення випускників та їх батьків з особливостями ЗНО були проведені батьківські збори. Проведені тематичні уроки інформатики з метою ознайомлення випускників з інформаційними ресурсами офіційного сайту ДРЦОЯО.          4 вчителя школи працювали в якості старших інструкторів.

Наступність

у навчанні

 

 

 

 

 

 

Проблемі наступності у навчанні  також була приділена увага:

- проведені спільні засідання ШМО вчителів початкової школи та ШМО вчителів суспільно-гуманітарного та природничо-математичного напряму;

- наради при директорі;

- мала педрада з питань адаптації першокласників, п’ятикласників та узгодження єдиних вимог вчителів середньої та початкової школи до оцінювання навчальних досягнень учнів у 4-х та 5-х класах;

- індивідуальні психологічні консультації з батьками першокласників та п’ятикласників.

Робота в цьому напрямку була проведена на достатньому рівні, що дало можливість успішно адаптуватись учням 1-х та 5-го класів.

Аналіз стану викладання навчальних предметів

 

У 2016/2017 навчальному році складовими системи внутрішньошкільного контролю були:

-   контроль за рівнем засвоєння навчальних програм згідно графіку;

- контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, виховання і розвитку здібностей учнів в процесі навчання;

- контроль за веденням документації класних журналів, особових справ, щоденників учнів, календарно-тематичних і виховних планів.

- контроль за відвідуванням учнями навчальних занять.

Контроль за якістю викладання предметів здійснювався декількома шляхами:

- персональний контроль (бесіди, анкетування), відвідування уроків вчителів школи, згідно річного плану роботи школи. Адміністрацією вивчалася система роботи вчителів, які проходили атестацію у 2016/2017 навчальному році;

- тематичний контроль. В ході перевірки вивчався рівень знань і умінь учнів на уроках з навчальних  предметів.

- класно-узагальнюючий контроль. З метою перевірки організації і підготовки учнів до засвоєння навчального матеріалу, виявлення потенційних можливостей колективу у вересні-листопаді 2016 року вивчались колективи   1-А, 1-Б, 5-го класів.  За результатами проведено малі педагогічні ради.

Упродовж навчального року адміністрацією школи вивчався стан викладання предметів:

-      початкова школа: літературне читання, інформатика, фізична культура; основи здоров`я, ОТМ;

-      школа ІІ-ІІІ ступені: музичне мистецтво.

Адміністрацією школи були відвідані уроки та позакласні заходи, перевірена наявність дидактичного матеріалу, проведені зрізи знань, перевірено навчальну документацію. За результатами перевірки були зроблені висновки, надані рекомендації вчителям-предметникам щодо удосконалення своєї педагогічної діяльності.

Загальний аналіз стану викладання цих дисциплін свідчить, що у вчителів, що викладають перевірені предмети, є вмотивована потреба щодо удосконалення навчально-виховного процесу, застосування нових педагогічних технологій, підвищення результативності навчання.

 

Інформатизація НВП

Відповідно до Закону України «Про Національну програму інформатизації», Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти», Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні пріоритетними напрямками діяльності закладу освіти у 2016/2017 навчальному році щодо впровадження нових освітніх технологій були:

·      впровадження інформаційних та комунікаційних мультимедійних  технологій у навчально-виховний процес;

·      формування інформаційної культури учнів та педагогічних працівників, забезпечення їх інформаційних потреб;

·      удосконалення інформаційно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

·      оптимізація освітнього менеджмента на основі використання сучасних інформаційних технології в управлінській діяльності;

·      використання інформаційних технологій для розвитку дистанційного навчання.

У своїй діяльності комп’ютер використовують директор, секретар, заступники директора, практичний психолог, бібліотекар, педагог-організатор, соціальний педагог. Реалізується повний комплекс задач. Кваліфікація користувачів задовільна. Діловодство ведеться українською мовою із застосуванням технології електронної підготовки, друку та збереження документів. Працює електронна пошта. Форми статистичної звітності підготовлені програмними засобами. Відпрацьована технологія автоматизованої передачі даних для розрахунку заробітної плати до централізованої бухгалтерії. Ведеться база даних у програмному комплексі ІСУО.

Що стосується безпосередньо навчально-виховного процесу, то комп’ютеризація і інформатизація закладу на сьогодні задовольняє потреби НВП. В школі функціонує  комп’ютерний клас, мультимедійне обладнання, проте ще не всі кабінети та приміщення школи підключено до Всесвітньої мережі Інтернет.

У 2016/2017 навчальному році розширена матеріально-технічна база школи: встановлено нові комп’ютери в кабінеті інформатики, який облаштований відповідно санітарно-гігієнічних норм.

Процес впровадження ІКТ-технологій у навчально-виховний процес в цьому навчальному році значно активізувався. Більшість вчителів упродовж року провели ряд уроків з використанням інформаційних технологій. Організовано обмін досвідом із використання комп’ютерних технологій через відвідування уроків більш досвідчених колег, проведення майстер-класів з ІКТ. При підготовці та проведенні уроків, групових занять, підготовці учнів до різноманітних конкурсів педагоги використовували мережу Інтернет, власні презентації, медіатеку школи. Для перевірки вивченого матеріалу розроблялись або використовувались готові тести в електронному вигляді. При вивченні окремих тем учні отримували домашні завдання, при виконанні яких використовувався комп’ютер. Активно використовувались комп’ютерні технології при проведенні предметних тижнів, конференцій, конкурсів. Більшість позакласних заходів проводилися із використанням комп’ютерних презентацій.

Моніторинг використання інформаційних технологій в освітньому процесі здійснюється через безпосереднє спостереження, звіти вчителів-предметників, анкетування.

Значна увага приділяється використанню на уроках програмних засобів навчання. Педагогічні програмні засоби допомагають створити активне кероване комунікативне середовище, в якому здійснюється навчання. Використання електронних засобів навчання дає вчителю необмежену творчу діяльність, учитель може раціональніше використовувати навчальний час, індивідуалізувати навчання та скоротити види роботи, що стомлюють учня.

Упродовж 2016/2017 навчального року здійснено наступні заходи щодо інформатизації  та використання мультимедійних технологій в закладі освіти:

·   організовано та проведено практичні семінари для вчителів-предметників «Користувач ПК» (кожного другого вівторка місяця), «Користувач Інтернет-ресурсів» (кожний другий четвер місяця), майстер-клас для вчителів «Робота в Exel» (21.03.2017), майстер-клас «Створення блогу вчителя» (04.04.2017)

· використовувалися в навчально-виховному процесі програмно-педагогічні електронні засоби  з історії, української мови та літератури, російської мови та літератури, географії, математики, фізики, природознавства, хімії, біології.

·   введено в практику роботи проведення відкритих уроків та позакласних заходів вчителів-предметників із використанням комп’ютерних технологій;

·   проводиться робота з підтримання матеріальної бази та навчально-методичного забезпечення кабінету інформатики у відповідність до нормативів, вимог та державних стандартів;

У 2016/2017 н.р. вчителі школи активно використовували ІКТ на уроках, при проведенні виховних заходів, в роботі з батьками.

Результати анкетування педагогічного складу щодо володіння ПК наведені в таблиці:

Кіль

кість вчителів

Кількість вчителів, що володіють ПК               на високому рівні

Кількість вчителів,            що володію

ь ПК

на

остатньому рівні

Кількість вчителів,     що володіють ПК на середньому рівні

Кількість вчителів, що володіють ПК  на низькому рівні

32

20

9

3

-

·       систематично проводиться робота щодо наповнення і оновлення шкільного сайту;

·      загальношкільні виховні заходи проводяться із використанням комп’ютерної техніки.

 

Матеріально-технічне забезпечення НВП

Протягом останніх років приділяється багато уваги створенню сприятливих санітарно-гігієнічних умов навчання і праці. Силами адміністрації, педагогів, робітників адміністративно-господарчої частини, батьків та учнів приміщення та територія школи підтримується в належному санітарно-гігієнічному рівні, відрізняється чистотою та охайністю. Своєчасно проводяться поточні ремонти.

з/п

Види робіт, матеріалів

Кіл-ть,

шт.

За які кошти

1

Установка пластикових вікон

(всього в школі встановлено 63 вікно)

6

батьківські кошти

орендні кошти

2

Ремонт:  -  м’якої покрівлі 2-й поверх (перехід)

-          4-го поверху

400 м2

спонсорські

кошти

3

Проведено:

 

 

 

-          гідравлічне випробування систем опалення

 

 

 

 

батьківські

кошти

 

-          періодичну перевірку вентиляційних каналів

 

 

-          технічне обслуговування вогнегасників

 

 

-          страхування пожежної дружини

 

 

-          перевірку манометрів

 

 

-          повірка ваг і гирь

 

4

Проведено поточний ремонт:

 

 

 

-          їдальня

 

батьківські  кошти

 

-          коридори 1,2,3 поверхів

 

батьківські  кошти

 

-          маршеві сходи

 

батьківські  кошти

 

-          поточний ремонт усіх навчальних кабінетів

 

батьківські  кошти

 

-          покладено лінолеум каб. №16 (частково)

25 м2

батьківські  кошти

 

-          системи теплопостачання  (заміна труб, згонів)

15 м

батьківські  кошти

5

Придбано:

 

 

 

-          дошка шкільна

1

батьківські  кошти

 

-          тарілки

250

батьківські  кошти

 

-          стакани

100

батьківські  кошти

 

-          електролампи

 

батьківські  кошти

 

-          і  встановлено  вогнегасники

8

батьківські  кошти

 

-          гардини

50 м

батьківські  кошти

 

-          карнизи

12

батьківські  кошти

 

-          комп’ютерні  столи  та  шафа

 

благодійний внесок вчителів  школи

 

-          проведення електромережі в комп’ютерному класі

 

батьківські  кошти

 

-          парти та стільці каб. №12

 

батьківські  кошти

спонсорські кошти

 

-          вікно видачі  в  їдальні

1

батьківські  кошти

 

-          канцтовари, миючі та дезінфікуючі засоби

 

батьківські  кошти

 

-          фарба

 

орендні кошти

батьківські  кошти

6

Проведені роботи:

 

 

 

-          вивезено листя, покіс трав, видалені неїстівні гриби

 

 

 

Підсумки діяльності школи за минулий навчальний рік

Питання, що були розв’язані

 

Аналіз результатів за минулий навчальний рік продемонстрував наступне:

·         навчально-виховний процес має тенденцію до розвитку;

·         діяльність адміністрації закладу спрямована на вдосконалення навчально-виховного процесу та підвищення його ефективності;

·         у школі використовують колективне обговорення отриманих результатів, колективний творчий пошук вирішення конкретних завдань. На підставі аналізу результатів адміністрація корегує наступні дії щодо досягнення поставленої мети;

·         школа підтримує свій позитивний імідж;

·         створюються умови для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, здібностей, потреб учнів;

·         значно покращилась ресурсна база (кадровий потенціал, матеріально-технічна база, інформаційно-методичне забезпечення);

·         методична робота сприяє модернізації змісту навчально-виховного процесу, втіленню педагогічних інноваційних технологій;

·         створено сприятливий психолого-педагогічний клімат.

 

Питання, що залишились до подальшого розв’язання

 

Однак залишились певні питання, розв’язання яких слід продовжити,  а саме:

o  підвищення якості освітніх послуг;

o  підвищення результативності роботи з обдарованими дітьми;

o  активне використання комп’ютерних методичних комплексів;

o  покращення матеріально-технічної бази навчальних кабінетів.

 

Завдання на 2017/2018 навчальний рік

Вважаючи, що наш навчальний заклад знаходиться на шляху постійного розвитку, ми маємо всі ресурси для реалізації поставлених державою та суспільством перед освітянами задач у сфері освіти, що передбачає поліпшення її якості, створення умов для особистого розвитку та самореалізації кожного учня, тому для нашого закладу є актуальними низка питань, що акумулюються в єдиній методичній темі «Реалізація особистісного потенціалу учнів в умовах трансформаційних процесах  суспільства»

Пріоритетними напрямками розвитку освіти школи на 2017/2018 навчальний рік є:

 • забезпечення доступної та якісної освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості, потреб міста і держави;
 • діяльність педагогічного колективу школи  щодо реалізації методичного проекту освітян міста «Забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії особистості в умовах розбудови громадянського суспільства»;
 • забезпечення спрямованості навчально-виховного процесу на розвиток умінь і навичок особистості, застосування на практиці здобутих знань з різних навчальних предметів, успішну адаптацію людини в соціумі, формування здібностей до колективної діяльності та самоосвіти шляхом застосування особистісно зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів;
 • реалізація принципу наступності у розвитку дошкільної, загальної освіти у зв’язку із запровадженням Державних стандартів початкової та базової загальної середньої освіти;
 • впровадження сучасних педагогічних технологій, спрямованих на розкриття та розвиток інтелектуальних і творчих здібностей дитини, на задоволення її потреб у самовдосконаленні;
 • дотримання державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів за рахунок чіткого використання Критеріїв оцінювання навчальних досягнень;
 • посилення здоров’язберігаючого аспекту навчально-виховного процесу шляхом активного використання здоров’язберігаючих технологій;
 • сприяння підвищенню загального рівня ІКТ-компетентності педагогів; активному впровадженню інноваційних технологій, спрямованих на розвиток особистості дитини та розкриття її інтелектуальних та творчих здібностей;
 • підвищення  рівня підготовки та проведення колективних форм роботи з метою подальшого вдосконалення дидактичної компетентності вчителів;
 • створення умов для педагогів-початківців з метою адаптації до навчально-виховного процесу;
 • активізація роботи щодо охоплення дітей позашкільною освітою з урахуванням особливих потреб учнів пільгових категорій та підлітків девіантної поведінки;
 • формування у дітей та молоді національної ідентичності, розуміння єдності й цілісності України, виховання патріотизму та активної громадянської позиції, особистої відповідальності за долю держави та рідного міста;
 • посилення контролю за викладанням предмета «Захист Вітчизни», сприяння формуванню знань старшокласників про задачі Збройних сил України, цивільного захисту, медико-санітарної підготовки»;
 • розвиток соціального партнерства навчального закладу із вищими навчальними закладами щодо розвитку обдарованості учнівської молоді;
 • соціальний захист дітей та створення оптимальних умов для навчання обдарованої молоді;
 • сприяння життєвому  і професійному самовизначенню учнів через впровадження різних форм  організації профорієнтаційної роботи та профільного навчання;
 • стимулювання соціальної активності учнів, їхньої участі в роботі органів учнівського самоврядування, дитячих громадських організацій;
 • посилення контролю за проведенням роботи щодо профілактики правопорушень та запобігання дитячому травматизму серед учнівської молоді;
 • оптимізація співпраці педагогів та батьків школи;
 • забезпечення системного психолого-педагогічного супроводу всіх учасників навчально-виховного процесу;
 • психологічна корекція педагогічної діяльності та професійної мотивації співробітників закладу;
 • оптимізація практичної психолого-педагогічної допомоги батькам;
 • психолого-педагогічна підтримка інтелектуальної, творчої обдарованості;
 • зміцнення матеріально-технічної бази закладу.